Giỏ hàng
Mua PAIRS_REQUIRED để được miễn phí vận chuyển

We now ship to Hong Kong, Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, & Malaysia 
FREE Shipping
 on orders of two or more pairs!

Chính sách vận chuyển của Archies

We fulfil orders from our warehouse in Melbourne. As such, shipping times may vary depending on the country you are in. Most orders should take 10 - 14 business days. However, from November - January, it could take between 20 - 25 business days due to high order volumes. 

Bạn sẽ nhận được một email thông báo gửi tự động đến địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đặt hàng.

Từ email này, nếu bạn nhấp vào mã vận đơn trong email, bạn sẽ có thể theo dõi trạng thái gửi bưu kiện đến địa chỉ giao hàng bạn chỉ định.

Yes express post is free to Japan

Delivery times vary between 3-5 days depending on your location.

Đăng kí nhận bản tin của chúng tôi

Bảng quy đổi kích thước

Archies Flip Flops sizing runs very true to your normal running shoe size, so we suggest to select that for your size.

Note: If you are a half size we recommend ordering the size up.

Women’s Size Conversion Chart

Men's Size Conversion Chart

 

Chọn khu vực của bạn

Bạn có thể đặt hàng từ bất cứ đâu, nhưng chúng tôi chỉ vận chuyển đến các khu vực sau.

Asia
Japan


Các quốc gia khác

Chọn ngôn ngữ

Chọn loại tiền tệ

Prices shown on the store will be converted from USD