Giỏ hàng
Mua PAIRS_REQUIRED để được miễn phí vận chuyển

We now ship to Hong Kong, Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, & Malaysia 
FREE Shipping
 on orders of two or more pairs!

Đăng kí nhận bản tin của chúng tôi

Bảng quy đổi kích thước

Archies Flip Flops sizing runs very true to your normal running shoe size, so we suggest to select that for your size.

Note: If you are a half size we recommend ordering the size up.

Women’s Size Conversion Chart

Men's Size Conversion Chart

 

Chọn khu vực của bạn

Bạn có thể đặt hàng từ bất cứ đâu, nhưng chúng tôi chỉ vận chuyển đến các khu vực sau.

Asia
Japan


Các quốc gia khác

Chọn ngôn ngữ

Chọn loại tiền tệ

Prices shown on the store will be converted from USD